Thứ năm, 22/02/18 | 09:00 AM

Cập nhật:05:58:10 AM GMT

Bạn đang xem Thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng

Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam: Ngôi nhà chung của chuyên ngành thực phẩm chức năng

BS. Phạm Hưng Củng
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký
Hiệp hội TPCN Việt Nam

Chuyên ngành thực phẩm chức năng ( TPCN), đã được các danh y xây dựng từ hàng ngàn năm trước đây.

Đọc thêm...

Ban chấp hành hiệp Hội thực phẩm chức năng VN

Đại hội thành lập Hiệp Hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam lần thứ I đã được tổ chức trọng thể ngày 22, 23/01/2008 tại Hà Nội – thông qua Điều lệ, kế hoạch hoạt động và tiến hành bầu Ban Chấp hành Hiệp Hội nhiệm kỳ 2008 - 2013. Trúng cử vào Ban Chấp hành Hiệp Hội có 41 vị:

Đọc thêm...

Quyết định v/v cho phép thành lập Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam

BỘ NỘI VỤ
-----------
Số: 1425/QĐ-BNV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho phép thành lập Hiệp hội Thực phẩm chức năng VN

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ sắc lệnh số 102-SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định về quyền lập Hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phũ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Đọc thêm...

Thực phẩm chức năng: Phân loại và quản lý

Thực phẩm chức năng đang được các chuyên gia đánh giá là một xu thế dinh dưỡng của thế kỷ 21, đáp ứng một phần quan trọng về nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe con người trong cuộc sống hiện đại. Hiện nay, người ta phân loại thực phẩm chức năng tùy theo bản chất, tác dụng hoặc nguồn gốc...

Đọc thêm...