Thứ năm, 22/02/18 | 09:19 AM

Cập nhật:05:58:10 AM GMT

Bạn đang xem Ngẫm thử đúng không? Định nghĩa... hôn

Định nghĩa... hôn

Hôn nhau trên cầu là cầu hôn.

Hôn mà ôm nhau chặt cứng là đính hôn.

Hôn “gỡ” suốt cả tối thứ Bảy là thất hôn.

Hôn người nào đó gọi là hôn nhân.

Hôn chú cún cưng gọi là hôn thú.

Hôn vợ gọi là hôn thê.

Hôn chồng gọi là hôn phu.

Mơ được hôn người nào đó gọi là hôn ước.

Mới hôn xong thì là tân hôn.

Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn.

Hôn vợ sau khi ăn sáng, hôn Thư ký trước lúc ăn trưa là song hôn.

Hôn bồ nửa chừng phải buông (vì sợ vợ nhìn thấy) gọi là ly hôn.

Hôn gió cô gái (đẹp) vừa dừng xe bên cạnh - có ngày hôn mê...