Thứ bảy, 24/02/18 | 06:28 AM

Cập nhật:05:58:10 AM GMT

Bạn đang xem Trang chủ

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2011

Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo hàng năm tổ chức "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" để huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền, các đoàn thể tham gia vào việc lập lại trật tự, kỷ cương trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời căn cứ thực tế công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian qua và dự báo diễn biến năm 2011, Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2011 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) sẽ được triển khai như sau:

CHỦ ĐỀ "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM" NĂM 2011:

Chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm (CLVSATTP) tác động trực tiếp, thường xuyên đến sức khoẻ, thậm chí tính mạng người sử dụng, về lâu dài còn ảnh hưởng đến nòi giống dân tộc. Ngoài ra, CLVSATTP còn ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội.

Ở nước ta, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng với sự cố gắng của ngành y tế, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, những năm qua công tác quản lý CLVSATTP đã có được thành tích bước đầu rất quan trọng trong các mặt:

- Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để phục vụ công tác quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP).

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý ATTP từ trung ương đến địa phương.

- Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng và đẩy mạnh giúp ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần giúp các doanh nghiệp đi dần vào khuôn khổ của pháp luật

- Công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, giúp xã hội, cộng đồng quan tâm đến vấn đề CLVSATTP, phần nào đã nâng cao nhận thức và thực hành của các nhóm đối tượng (nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm).

Đặc biệt, ngày 17 tháng 6 năm 2010 Luật An toàn thực phẩm, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII kỳ họp thứ 7 thông qua để thay thế Pháp lệnh VSATTP hiện đã không còn phù hợp với thực tiễn. Trong đó, Luật An toàn thực phẩm đã phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP với vai trò nhạc trưởng là Bộ Y tế, còn có 2 Bộ khác là Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn theo nguyên tắc quản lý từ xuyên suốt "từ trang trại đến bàn ăn"; Các chế tài được nâng cao đủ mạnh để hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các vi phạm pháp luật về ATTP, cũng như tăng cường đầu tư hơn nữa cho công tác đảm bảo ATTP, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra về ATTP; Ngoài ra, Luật An toàn thực phẩm đã siết chặt và hội nhập hơn trong hoạt động cấp phép kinh doanh thực phẩm gắn với quản lý điều kiện VSATTP, sản xuất, kinh doanh thực phẩm đáp ứng Luật Chất lượng hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng; Đề cao được vai trò quyền lợi và trách nhiệm của người tiêu dùng trong giám sát doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật về ATTP.

chi_thi_thd

Luật An toàn thực phẩm được ban hành đã tạo bước ngoặt mới trong công tác quản lý ATTP, nâng cao được tính pháp lý, khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời đáp ứng được sự hội nhập quốc tế trong điều kiện Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Với những ý nghĩa to lớn đó, nhằm nhanh chóng đưa Luật An toàn vệ sinh thực phẩm đi vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao chât lượng, hiệu quả của công tác quản lý về an toàn thực phẩm, phổ biến nội dung Luật An toàn thực phẩm đến mọi đối tượng (quản lý, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm), chủ đề Tháng hành động vì CLVSATTP năm 2011 là: "Sản xuất - Kinh doanh - Sử dụng thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm".

MỤC TIÊU:

Huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý tham gia vào việc phổ biến tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của Chính phủ, Bộ Y tế, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp, cung cấp các kiến thức khoa học trong việc sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, nhằm hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Tiếp tục duy trì và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Đồng thời nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan quản lý và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI:

- Thời gian: Từ 15/4 đến 15/5/2011.

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi cả nước.

CÁC HOẠT ĐỘNG:

Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, "Tháng hành động vì CLVSATTP" còn là điểm nhấn trong năm, tạo lên đợt cao điểm, phát động một "chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì CLVSATTP" và chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Trong đó, đặc biệt chú ý đến các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả cộng đồng bao gồm trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của doanh nghiệp, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là nhận thức và thực hiện đầy đủ các quy định của Luật An toàn thực phẩm và văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với chủ đề chính của năm 2011 như đã nêu, các hoạt động chính được triển khai như sau:

1. Tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm":

- Tại Trung ương: Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trung ương, Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức Lễ phát động tại thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương và một số thành phố trọng điểm, một số khu công nghiệp lớn, các địa phương tập trung các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại thực phẩm có nguy cơ cao, vùng nuôi, trồng nông sản thực phẩm an toàn, vùng chăn nuôi an toàn...

- Tại địa phương: Tổ chức Lễ phát động ở tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/ phường, đặc biệt tại các địa bàn tập trung các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

2. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm:

- Huy động các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo diễn đàn trao đổi sâu rộng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật: giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để giáo dục, phổ biến các nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Y tế, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp về vệ sinh an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến thức khoa học về VSATTP.

- Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền để làm rõ vai trò, trách nhiệm của nhà quản lý, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo nội dung Luật An toàn thực phẩm.

3. Thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CLVSATTP:

* Tại Trung ương:

Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP Trung ương tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tiến hành làm việc với UBND các tỉnh, thành phố (gọi tắt là UBND tỉnh) và các Ban chỉ đạo VSATTP và các Ban, ngành chức năng của địa phương và một số huyện, thị, xã phường; kiểm tra thực tế tại các cơ sở thực phẩm. Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra, các đoàn thanh tra tiến hành nhận xét, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 08 và triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2011; đề xuất các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP từ Trung ương đến địa phương.

* Tại các địa phương:

Căn cứ kế hoạch triển khai "Tháng hành động" năm 2011 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh (Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh) chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tháng hành động tại địa phương và triển khai thực hiện từ tuyến tỉnh đến tuyến xã; Chuẩn bị nội dung báo cáo của địa phương với các đoàn thanh tra, kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP Trung ương; tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo các nội dung hướng dẫn.

Yêu cầu các đoàn thanh tra, kiểm tra cần tổ chức thành phần đủ quyền lực và chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, mẫu biểu thanh tra thống nhất, chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh, xử lý kịp thời các vi phạm góp phần lập lại "kỷ cương phép nước" trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đem lại lòng tin cho người tiêu dùng.

4. Công tác báo cáo tổng kết "Tháng hành động":

Kết thúc "Tháng hành động" Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các địa phương và các Ban, ngành, đoàn thể liên quan báo cáo kết quả hoạt động về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP Trung ương (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - 138A Giảng Võ, Hà Nội; Tel: (04) 3846 44 89 số máy lẻ 4040 hoặc 5070; Fax: 04- 38463739;Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) trước ngày 25/5/2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

NGUỒN LỰC:

1. Kinh phí: Nguồn kinh phí có thể huy động:

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011 theo kế hoạch phê duyệt.

- Kinh phí hỗ trợ của các địa phương, Bộ, ngành hoặc của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoải nước.

- Kinh phí huy động từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Tài liệu:

- Băng cassete: "Thông điệp Tháng hành động năm 2011": 80 băng.

- Băng video: "Thông điệp Tháng hành động năm 2011": 80 băng.

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI:

1. Cơ quan chủ trì:

a) Tại Trung ương:

- Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP.

- Cục An toàn vệ sinh thực phẩm là cơ quan thường trực.

b) Tại địa phương:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, xã, phường.

- Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Y tế quận, huyện, Trung tâm Y tế quận, huyện, Trạm Y tế xã, phường là cơ quan thường trực.

2. Cơ quan phối hợp:

- Bộ Công an; Bộ Công thương; Bộ Giáo dục Đào tạo;  Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Các tổ chức, đoàn thể, quần chúng:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;  Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Đồng Đội Trung ương; Liên hiệp Hội Thanh niên Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội Khoa học kỹ thuật An toàn thực phẩm Việt Nam; Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng; Hội Dinh dưỡng Việt Nam; Hiệp hội Thực phẩm chức năng.

Quá trình triển khai thực hiện theo hướng các cơ quan quản lý chỉ đạo, giám sát việc thực thi pháp luật; Doanh nghiệp tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật và áp dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm; Người tiêu dùng cùng với các đoàn thể quần chúng và chính quyền tham gia việc giám sát thực hiện cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh thực phẩm, tẩy chay thực phẩm kém chất lượng đồng thời tố cáo các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật.

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN:

1. Xây dựng kế hoạch "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2011 và phân công tổ chức triển khai thực hiện:

- Tại Trung ương: trước 25/2/2011

- Tại địa phương: trước 15/3/2011.

2. Cấp phát tài liệu:

Trước 15/3/2011.

3. Triển khai chiến dịch tuyên truyền:

Từ 01/4 đến 15/5/2011.

4. Tổ chức Lễ phát động:

Từ 09/4 đến 15/4/2011.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra:

Từ 15/4 đến 15/5/2011.

6. Báo cáo, tổng kết:

Từ 15/5 đến 25/5/2011.

(Phó Trưởng Ban chỉ đạo Liên ngành TW về VSATTP, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu -  đã ký)

Nguồn tài liệu: Bộ Y tế