Thứ bảy, 24/02/18 | 08:49 PM

Cập nhật:05:58:10 AM GMT

Bạn đang xem Bạn cần biết Hội nghị lần thứ 42 của Ban kỹ thuật CODEX về Vệ sinh thực phẩm (CCFH)

Hội nghị lần thứ 42 của Ban kỹ thuật CODEX về Vệ sinh thực phẩm (CCFH)

Hội nghị năm nay do Hoa Kỳ và Uganda đồng chủ trì (được tổ chức từ 29/11 đến 3/12 năm 2010 tại thủ đô Kampala của Cộng hòa Uganda). Tham dự Hội nghị CCFH lần thứ 42 này có số lượng đại biểu kỷ lục là 230 người đại diện 75 nước và tổ chức thành viên và 11 tổ chức quốc tế khác bao gồm cả FAO và WHO. Việt Nam cử đại diện của Ủy ban CODEX Việt nam, Bộ Y tế tham dự.

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến các hoạt động phối hợp và liên quan đến FAO, WHO, OIE và các Ban kỹ thuật khác của Codex, Hội nghị lần thứ 42 CCFH đã giải quyết một số nội dung quan trọng trong đó có việc hoàn thiện Dự thảo "Hướng dẫn khống chế CampylobacterSalmonella ssp trong thịt gà". Hội nghị nhất trí sẽ trình Dự thảo này lên CAC 34 để thông qua như một Tiêu chuẩn Codex ở bước 5/8. Cũng sẽ được trình CAC thông qua bước 5/8 mà không cần bước 6&7 còn có Dự thảo sửa đổi "Quy phạm thực hành vệ sinh quốc tế đối với khai thác, xử lý và tiếp thị nước khoáng thiên nhiên". Tuy nhiên Hội nghị cũng đề nghị biên soạn lại một số văn bản còn nhiều tranh luận và thiếu sự đồng thuận như "Dự thảo Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để khống chế vi rút trong thực phẩm" và "Dự thảo sửa đổi các Nguyên tắc thiết lập và áp dụng các tiêu chí vi sinh vật đối với thực phẩm".

Hội nghị đã nhất trí thông qua các điều khoản về vệ sinh đối với Dự thảo "Tiêu chuẩn Codex về Nước mắm" do Việt Nam và Thái Lan biên soạn.

Hội nghị CCFH lần thứ 42 nhất trí thông qua hai dự án mới: một là "Hướng dẫn khống chế bệnh lây từ gia súc sang người: bệnh giun xoắn và bệnh gạo bò" do New Zealand và EU đồng chủ trì; hai là xây dựng Phụ lục về các loại quả dưa trong "Quy phạm thực hành vệ sinh đối với Rau quả tươi" (CAC/RCP 53-2003)

Hội nghị CCFH lần thứ 43 sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ từ 5-9/12/2011.

codex-1

codex-2

PV